Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zbigniew Herbert, „Przesłanie Pana Cogito”