Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: „Podczas dżumy nie ma wysp”. Drugie kazanie ojca Paneloux