Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Atmosfera. Cyrkulacja powietrza atmosferycznego. Powtórzenie przed maturą