Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: „Dzień krwi o chwały”. Powstanie listopadowe 1830-1831 – powtórzenie wiadomości