Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Badanie odczynu wodnych roztworów soli – powtórzenie wiadomości