Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Opisz obrazek. Describe a picture. Powtórzenie przed maturą