Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza – ciąg dalszy