Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Parki narodowe w Polsce