Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Era ładu wiedeńskiego. Europa w pierwszej połowie XIX wieku