Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów. Pierwsze prawo Kirchhoffa