Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Podstawowe prawa i obowiązki pracownika