Szkoła z TVP: klasa 3

Temat lekcji: W świecie legend. Różnice między mitem a legendą. Kolejność wydarzeń w „Legendzie o warszawskiej syrence”. Czytanie legendy „O złotej kaczce”.