Szkoła z TVP: klasa 3

Temat lekcji: Gazety – reklamy i ogłoszenia. Czytanie ogłoszeń. Ortograficzne uzupełnianie tekstu ogłoszeń. Kaczka dziennikarska. Wyszukiwanie w tekście nieprawdziwych informacji.