Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Auf wen und worauf wartest du? (biernik / czasownik "warten auf - czekać na").