Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Co konsumuje świat. What the world consumes