Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Tlen i metody jego otrzymywania