Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań maturalnych dotyczących metali oraz ich związków