Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Opis wydarzenia. Describing an event