Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zatrudnianie pracowników. Rynek pracy.