Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zasada zachowania popędu. Zderzenia ciał.