Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów. Rzeźba wodnolodowcowa.