Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: procedura zakładania działalności gospodarczej – biznesplan.