Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości dotyczących wybranych metali i ich związków