Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Czy Wokulski był aferzystą? O czy decydują pieniądze w „Lalce”?