Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania długości boków oraz miar kątów