Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Właściwości utleniające KMnO4