Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Funkcje trygonometryczne kątów: 30st., 45st. i 60st. Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych