Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Show me the European map!