Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Demonstracja fali stojącej z wykorzystaniem rury Rubensa