Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: How to protect animals...