Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Piorun kulisty zabija w Wilnie. Dziady część III.