Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Aren’t we amazing? Train your brain.