Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Otrzymywanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie oraz badanie ich właściwości.