Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Wodorotlenki. Nomenklatura i metody otrzymywania.