Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Wykorzystanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni figur płaskich