Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny.