Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zachowanie tlenków wobec wody.