Szkoła z TVP: klasa 2

Temat lekcji: Historia pisma. Różne rodzaje alfabetów. Opowiadanie „Marek jest geniuszem”. Utrwalanie kolejności liter. Porządkowanie książek według kolejności alfabetycznej.