Szkoła z TVP: klasa 2

Temat lekcji: Teatr dawniej i dziś. Różnice i podobieństwa w teatrze dawnym i współczesnym. Zawody związane z teatrem. Czytanie recenzji teatralnych.