Szkoła z TVP: klasa 2

Polskie krajobrazy. Cechy charakterystyczne polskich krajobrazów. Czytanie mapy. Wielka litera w nazwach geograficznych.