Szkoła z TVP: klasa 2

Temat lekcji: Reklamy. Cechy charakterystyczne reklam i ich oddziaływanie na odbiorców. Czytanie reklam wymyślonych produktów. Układanie treści reklam.