Szkoła z TVP: klasa 2

Temat lekcji: Polskie góry – Tatry. Kozice i świstaki. Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe.