Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Polska Ludowa 1948-1956