Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Kariera i edukacja. Nieokreślone zdania względne. Careers and education. Non-defining relative clauses