Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Festiwal doświadczeń w temperaturze wrzenia ciekłego azotu.