Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Przegląd i znaczenie ssaków.