Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Wycieczka po kraju. Rozwijanie umiejętności pisania e-mail. A tour in a country. Developing writing skills e-mail