Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej – ciąg dalszy