Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Narody i konflikty etniczne w Europie (cz. 1). Europa Zachodnia i Północna