Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – rozwiązywanie zadań.